Volám sa Vierka bývam v Poprade. Som vydatá mám veľmi tolerantného manžela, ktorý ma podporuje v mojich ručných prácach.

          Mám dve dospelé deti. :)